anmälan

Anmälan görs via mail till gabriella.picano@pulsochtraning.se. Ange namn, adress, personnummer, mailadress, telefonnummer samt ev. medlemsnummer i din anmälan. Anmälningsavgiften, som är bindande, är på 1 500 kr. När vi fått in alla uppgifter skickar vi dig en bekräftelse på anmälan samt faktura på anmälningsavgiften.